Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry KPP w Krakowie

 

 • Rejestr decyzji mieszkaniowych
 • Księga druków ścisłego zarachowania, mandatów
 • Rejestr pojazdów służbowych
 • Rejestr szkód w mieniu
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Ewidencja prowadzonych postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
 • Dziennik ewidencji
 • Dziennik ewidencji przepisów
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli
 • Dziennik stanowiska komputerowego ODN
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających wpływających do KPP
 • Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie OIN
 • Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 • Ewidencja akt podjętych do dalszego prowadzenia
 • Księga ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta ze Składnicy
 • Rejestr protokołów brakowania kategorii akt BC
 • Rejestr protokołów brakowania kategorii akt B i BE
 • Rejestr spisów akt przekazanych kategorii A i B
 • Dzienniki korespondencyjne sekretariatu/pionu
 • Książki doręczeń
 • Rejestry teczek jawnych
 • Rejestry aktów prawnych
 • Książki pocztowe
 • Ewidencja wyjść
 • Rejestr osób przyjętych przez komendanta
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik telegramów wychodzących
 • Książka doręczeń
 • Księga dowodów rzeczowych
 • Rejestr zadań doraźnych
 • Ewidencja notatników służbowych
 • Zeszyt nadzoru
 • Ewidencja urządzeń kontrolno – pomiarowych – video rejestrator
 • Ewidencja pracy urządzeń kontrolno pomiarowych
 • Rejestr prowadzonych badań na urządzeniu Drager – Alko
 • Rejestr prowadzonych badań na urządzeniu Drager – Alko
 • Rejestr prowadzonych badań na urządzeniu Alko Sensor IV
 • Rejestr prowadzonych badań na urządzeniu Alko Sensor IV
 • Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem i zdanych kart MRD5
 • Rejestr protokołów kontroli transportu drogowego
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych – zagranicznych – praw jazdy
 • Rejestr spraw o wykroczenia
 • Kopie wniosków do sądu dla nieletnich
 • Książka nadzoru służby patrolowej
 • Książka wydania broni
 • Rejestr osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
 • Książka alkomatu
 • Książka ewidencji kluczy
 • Rejestr notatników służbowych
 • Ewidencja spraw przydzielonych

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.11.2015
Data modyfikacji 23.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Korzonek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Korzonek Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Wąż
do góry