Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:


- decyzje,
- rozkazy,
- instrukcje,
- pisma okólne


oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.
 

Zagadnienia dotyczące stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38, z późn. zm.). Zarządzenie szczegółowo określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

 

Metryczka

Data publikacji 23.11.2015
Data modyfikacji 05.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Korzonek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Korzonek Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Fil
do góry